Monday, October 24, 2011

we live in clarifying times

"The documentary makes it clear how repressive and brutal Gadaffi's regime is. How he has locked up and tortured thousands of his opponents. But then it takes a fascinating turn. The interviewer asks Gadaffi to explain why he has sent Libyan troops to fight with the Palestinians against Israel, and why he has sent in Libyan agents to try and overthrow President Sadat of Egypt.

In response Gadaffi launches into an explanation that countries like Libya have a duty to intervene in other nations where the ordinary people are being oppressed by autocrats or oppressive governments - and help free them. That includes helping to liberate Egypt and Tunisia....

Kouchner quickly discovered that victims could be very bad. There was an extraordinary range of ethnic groups in Kosovo.

There were:
Muslim Albanians
Orthodox Serbs
Roman Catholic Serbs
Serbian-speaking Muslim Egyptians
Albanian-speaking Muslim Gypsies - Ashkalis
Albanian-speaking Christian Gypsies - Goranis
And even - Pro-Serbian Turkish-speaking Turks

They all had vendettas with each other - which meant that they were both victims and horrible victimizers at the same time. It began to be obvious that getting rid of evil didn't always lead to the simple triumph of goodness."

-Adam Curtis, "Goodies and Baddies"

"An analysis of video obtained by GlobalPost from a rebel fighter who recorded the moment when Col. Moammar Gadhafi was first captured confirms that another rebel fighter, whose identity is unknown, sodomized the former leader as he was being dragged from the drainpipe where he had taken cover."

-Tracy Shelton, Global Post

"The Arab Spring has provided US policymakers with a set of golden opportunities to help make the Arab World a better place for its people. The time has come to think boldly of a brand new course that will help the Arab World extract itself from the malaise it has found itself in since the end of the Second World War. After the fall of Qaddafi, we should seize the momentum the West has won and help the Syrian people topple the Assad regime."
-Colonel Cedric Leyton, "Beyond Qaddafi"

There you go, Andrew. You bought your tickets. Now you know your companions. Enjoy the ride.

Update: 

"In a press conference, yesterday, Libya's transitional leader Mustafa Abdul-Jalil said that Sharia law will become the 'main source' of legislation in a post-Gadhafi era."

-Eydar Peralta, NPR

11 comments:

edwin said...

Freddie DeBoer isn't celebrating Qaddafi's death:

Freddie isn't the only one. I'm not celebrating either.

It gets to the heart of what I would call civilized and uncivilized.

Do we live within the gut feelings and crude instincts or do we live within reason, compassion, justice?

Is our goal to utterly destroy our foe or to create a world based on peace and justice?

I understand that sometimes when evil people die, there is a sense of relief. That relief can be a feeling of joy and a celebration of new freedom. It is easy to cross the line into celebrating the actual death. Hopefully when that happens we have the decency to feel ashamed later as the euphoria dies down.

Oh - and as Freddy hints - violent revolutions don't have very good track records after the dust settles.

jcapan said...

"The middle part of the country--the great red zone that voted for Bush--is clearly ready for war. The decadent left in its enclaves on the coasts is not dead--and may well mount a fifth column."

-Andrew Sullivan, London Sunday Times, 9/16/01

That Fuzzy Bastard said...

So I'm genuinely curious: You clearly believe that Sullivan has some moral culpability for the actions of the Libyan rebels, his "companions". I presume the logic is: He advocated for NATO intervention on their behalf, therefore he took some part in their action, therefore he shares moral responsibility.

Do you believe moral responsibility also occurs in the absence of action? If NATO had chosen not to intervene, and Gadafi had sent death squads out to rape and murder everyone in the towns the rebels had based in, would those who opposed intervention have moral responsibility for that?

Or to separate from the specifics of Libya: Did the Dutch troops who did not intervene in Rwanda bear moral responsibility for the slaughter that resulted from their non-intervention? If so, how does that differ from a non-intervention in Libya? Yes, the Dutch were physically present, but that hardly seems enough to make a difference.

Obviously, Sullivan---like most Libya intervention advocates---made quite clear from the beginning that there was no way of knowing if the anti-Gadafi forces would prove amenable to Western standards of human rights. But you clearly think that is insufficient---that there is some shared moral duty once you advocate for intervention. So I'm interested in understanding where that duty originates, and where it stops.

online poker bonuses said...

Hi Dears,


Interesting blog, love your blog.I will share your blog with my friends. It is conform that we are living in clarifying times.Keep it up with good work.Thanks

Party Casino Bonus said...

Nice your blog.I am impressed to read it.Best wishes your future blogging career.

rushmore casino review said...

Very nice post.
I like your blogging techniques and have bookmarked this blog as found it very informative. Keep it up.

cheap wow gold said...

A great presentation. Very open and enlightening.You have attractively presented your concept in this webpage blog post.

If you are still finding a legit WoW Gold Seller which can offer you Cheap WOW Gold. You really need to check here. Buy Gold WOW from here can save your money a big time, as well as give you a chance to win Free WoW Gold. We only offer you Cheap Tera Gold that works for your budget. Every penny you spend is totally worth it.

Anonymous said...

Aktualnie rynek propozycji rachunkowych nie musi upominać się na brak zainteresowania.
Wszystko ze względu na fakt, iż coraz więcej osób decyduje się na założenie prywatnej firmy.
Takie wyjście staje się dla licznych osób niezwykle
kuszące, ponieważ oczywiste jest, iż wygodnie jest stać się szefem samym dla siebie.
Co prawda z założenia własnej działalności gospodarczej wynika wiele obowiązków, które mogą pociągnąć do odpowiedzialności każdego z przedsiębiorców.
Zwłaszcza gdy chodzi o podatki. Jednakże, wówczas gdy korzysta on z ofert profesjonalnego
biura rachunkowego, to nie musi się niczym przejmować.
my site: biuro rachunkowe Extor

Anonymous said...

Wówczas gdy przyjrzymy się bliżej branży, którą jest rachunkowośc,
będziemy mogli utwierdzić się w przekonaniu, iż ma ona własny dokładny cel w funkcjonującej gospodarce.
Otóż właśnie to ta ma na celu stworzenie rzetelnego obrazu majątkowej sytuacji, w jakiej znajdują się poszczególne
podmioty rynkowe. Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny,
jaką będzie rachunkowośc, są również konkretne wydarzenia, które mają miejsce i czas na
rynku oraz działalności gospodarczej i jednostki,
jakie biorą w nich czynny udział. Dobrze pamiętać, iż w sumie
każde takie zdarzenie finansowe ma wpływ na sytuację gospodarki krajowej.
My webpage - extor sp. z o.o forum

Anonymous said...

Jedną pośród branży, jakie dzisiaj pełnią
bardzo istotną funkcję na rynku gospodarczym jest księgowość.
To ona stała się odpowiedzialna za rejestrację zachodzących zdarzeń gospodarczych
na rynku gospodarczym, jakie mogą być wymierzone w pieniężnych wartościach.

Ona również stała się podmiotem zainteresowania działających przedsiębiorców, jacy zdecydowali się na założenie własnej działalności.
Ostatecznie wszyscy z nich są przymuszeni do rozliczania
się z instytucjami finansowymi państwa, jako fragment gospodarki kraju.
Ujmując ją jako dziedzinę nauki możemy ją rozpatrywać na kilka różnych działów.
My website ... Extor

Anonymous said...

Na dzień dzisiejszy rachunkowe biura nie muszą upominać się
na zbyt małą liczbę potencjalnych klientów. Przychodzą do nich głównie właściciele firm, którzy
mają niewielkie działalności gospodarczej. Takich przedsiębiorców
jest dzisiaj na rynku naprawdę sporo. Zakładając i obsługując samodzielnie
firmę, nie można raczej o wszystko zadbać osobiście.
Dlatego też korzystają oni z propozycji
proponowanych na rynku, które mogą być się doskonałym wyjściem.
Jedną z branży, która obsługuje takie działalności
jest konkretnie rachunkowość proponująca ewidencjonowanie księgowe, jaka ma czuwać na
zgodnością finansów w każdej działalności.
My blog post - Extor opinie